Hoppa till sidans innehåll

OBS - NY LOKAL!

12 JUL 2020 16:19
På grund av begränsningar av antal personer i samma lokal så inbjuder vi i år alla medlemmar till ett kombinerat corona-anpassat årsmöte.
  • Uppdaterad: 01 AUG 2020 13:59

Luleå Steelers årsmöte
Söndag 2 augusti 19:00
Lokal: Galärens konferenslokal, våning 5, Västra Varvsgatan 18
Online: Teams.

De som anmält att de vill delta i lokal men inte fått plats på grund av maxantal 50 personer kommer att få erbjudande om att delta online.
All info om detta, samt Inloggning och instruktioner skickas ut senast onsdag.
Vill man ta del av årsmöteshandlingar innan årsmötet går det bra att maila till This is a mailto link

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Avgående styrelsens rapport;
a) Genomgång av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret.
b) Genomgång av förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av ordförande för en tid av 1 år
13. Val av övriga ledamöter (där halva antalet ska väljas för en tid om 2 år och resterande antal för en tid om 1 år)
14. Val av suppleanter (för en tid av 1 år)
15. Val av revisor och revisorssuppleant (för en tid om 1 år)
16. Val av valberedning för ett år varav en ska utses till ordförande (för en tid om 1 år)
17. Val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ett ombud (för en tid om 1 år)
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande
OBS att det är obligatorisk anmälan på grund av läget med corona!Inbjudan (publicerades 12 juli) :

Datum och tid:
Söndag 2 augusti 19:00
- Lokal (max antal 50 personer) meddelas när vi vet hur många vi blir.
- Online (personlig länk skickas ut före mötet).

Anmäl er med NAMN, PERSONNUMMER, HUR NI VILL DELTA samt till vilken MAIL ni vill ha personlig möteslänk för deltagande online SENAST SÖNDAG 26 JULI.
Skicka anmälan till This is a mailto link

För deltagande på plats i lokal är det max 50 personer som gäller. Vid för många anmälda äger Steelers rätten att hänvisa överskjutande antal till att delta online via personlig länk.

Mer information kommer efter sista anmälningsdag passerat.
Välkomna!


Epost: Adressen Gömd

Sponsorer:

heri

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postadress:
Luleå Steelers BBK - Basket
Jan Palo, Sandåkersvägen 13
95433 Gammelstad

Kontakt:
Tel: +46706225548
E-post: This is a mailto link

Se all info