Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021

13 AUG 2021 09:06
Luleå Steelers hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte.
  • Uppdaterad: 13 AUG 2021 09:06

Luleå Steelers årsmöte 2021
Torsdag 19 augusti - 19:30
Lokal: konferensen Luleå Energi Arena

Årsbokslut med revisionsberättelse 20-21
Verksamhetsberättelse 20-21


Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Avgående styrelsens rapport;
a) Genomgång av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret.
b) Genomgång av förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för senaste verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Val av ordförande för en tid av 1 år
13. Val av övriga ledamöter (där halva antalet ska väljas för en tid om 2 år och resterande antal för en tid om 1 år)
14. Val av suppleanter (för en tid av 1 år)
15. Val av revisor och revisorssuppleant (för en tid om 1 år)
16. Val av valberedning för ett år varav en ska utses till ordförande (för en tid om 1 år)
17. Val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ett ombud (för en tid om 1 år)
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande


Skribent: Jeanette Linna
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer:

heri

 

 

 

 

 

 

 

 

 Postadress:
Luleå Steelers BBK - Basket
Jan Palo, Sandåkersvägen 13
95433 Gammelstad

Kontakt:
Tel: +46706225548
E-post: This is a mailto link

Se all info